ترجمه Upholsterer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌. می باشد

Upholsterer به چه معناست و Upholsterer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upholsterer

خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌., ترجمه خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌., کلمات شبیه خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌.
دانلود فایل ها