ترجمه Upon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بر , در فارسی : بر روي‌ , به فارسی : فوق‌ , سایر ترجمه ها : بر فراز بمحض‌ , بمجرد.

Upon به چه معناست و Upon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upon

روي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌, ترجمه روي‌, کلمات شبیه روي‌ , بر به لاتین , بر روي‌ به لاتین , فوق‌ خارجی , بر فراز در زبان , بمحض‌انگلیسی , بمجرد.
دانلود فایل ها