ترجمه Upper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبرين‌ , در فارسی : فوقاني‌ , به فارسی : بالا رتبه‌ , سایر ترجمه ها : بالاتر رويه‌.

Upper به چه معناست و Upper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upper

بالايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالايي‌, ترجمه بالايي‌, کلمات شبیه بالايي‌ , زبرين‌ به لاتین , فوقاني‌ به لاتین , بالا رتبه‌ خارجی , بالاتر در زبان , رويه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها