ترجمه Upper Case در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرف‌ بزرگ‌. می باشد

Upper Case به چه معناست و Upper Case یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upper Case

حرف‌ بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حرف‌ بزرگ‌., ترجمه حرف‌ بزرگ‌., کلمات شبیه حرف‌ بزرگ‌.
دانلود فایل ها