ترجمه Upper Class در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبرپايه‌.

Upper Class به چه معناست و Upper Class یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upper Class

بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌, ترجمه بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌, کلمات شبیه بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌ , زبرپايه‌. به لاتین
دانلود فایل ها