ترجمه Upside در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاترين‌ قسمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ بالايي‌ , در فارسی : فوقاني‌ , به فارسی : بالا.

Upside به چه معناست و Upside یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upside

بالاترين‌ قسمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاترين‌ قسمت‌, ترجمه بالاترين‌ قسمت‌, کلمات شبیه بالاترين‌ قسمت‌ , قسمت‌ بالايي‌ به لاتین , فوقاني‌ به لاتین , بالا. خارجی
دانلود فایل ها