ترجمه Upstairs در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دراشكوب‌ بالا , در فارسی : ساختمان‌ فوقاني‌.

Upstairs به چه معناست و Upstairs یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upstairs

بالاخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاخانه‌, ترجمه بالاخانه‌, کلمات شبیه بالاخانه‌ , دراشكوب‌ بالا به لاتین , ساختمان‌ فوقاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها