ترجمه Upstanding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستقيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قائم‌ , در فارسی : سر راست‌ , به فارسی : خوش‌ هيكل‌ , سایر ترجمه ها : شرافتمند.

Upstanding به چه معناست و Upstanding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upstanding

مستقيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مستقيم‌, ترجمه مستقيم‌, کلمات شبیه مستقيم‌ , قائم‌ به لاتین , سر راست‌ به لاتین , خوش‌ هيكل‌ خارجی , شرافتمند. در زبان
دانلود فایل ها