ترجمه Upsurge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صعود ناگهاني‌ , در فارسی : قيام‌ فوري‌ و

Upsurge به چه معناست و Upsurge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upsurge

بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌, ترجمه بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌, کلمات شبیه بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌ , صعود ناگهاني‌ به لاتین , قيام‌ فوري‌ و به لاتین
دانلود فایل ها