ترجمه Upthrust در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حركت‌ بط‌رف‌ بالا (بافشار).

Upthrust به چه معناست و Upthrust یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upthrust

بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌, ترجمه بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌ , حركت‌ بط‌رف‌ بالا (بافشار). به لاتین
دانلود فایل ها