ترجمه Upturn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير وضع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روبترقي‌.

Upturn به چه معناست و Upturn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upturn

تغيير وضع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير وضع‌, ترجمه تغيير وضع‌, کلمات شبیه تغيير وضع‌ , روبترقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها