ترجمه Uranography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيئت‌). می باشد

Uranography به چه معناست و Uranography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uranography

هيئت‌). به خارجی , ریشه انگلیسی هيئت‌)., ترجمه هيئت‌)., کلمات شبیه هيئت‌).
دانلود فایل ها