ترجمه Uranus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيتان‌ها(snatiT) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (نج.) ستاره‌ اورانوس‌.

Uranus به چه معناست و Uranus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uranus

تيتان‌ها(snatiT) به خارجی , ریشه انگلیسی تيتان‌ها(snatiT), ترجمه تيتان‌ها(snatiT), کلمات شبیه تيتان‌ها(snatiT) , (نج.) ستاره‌ اورانوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها