ترجمه Urbanity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msinabru) شهر نشيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهر سازي‌ , در فارسی : اعتياد بزندگي‌ شهري‌

Urbanity به چه معناست و Urbanity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Urbanity

(msinabru) شهر نشيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msinabru) شهر نشيني‌, ترجمه (msinabru) شهر نشيني‌, کلمات شبیه (msinabru) شهر نشيني‌ , شهر سازي‌ به لاتین , اعتياد بزندگي‌ شهري‌ به لاتین
دانلود فایل ها