ترجمه Urge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابرام‌ كردن‌ , در فارسی : انگيزش‌.

Urge به چه معناست و Urge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Urge

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , ابرام‌ كردن‌ به لاتین , انگيزش‌. به لاتین
دانلود فایل ها