ترجمه Urticate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيش‌ زدن‌ (باخار) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوزش‌ دادن‌.

Urticate به چه معناست و Urticate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Urticate

نيش‌ زدن‌ (باخار) به خارجی , ریشه انگلیسی نيش‌ زدن‌ (باخار), ترجمه نيش‌ زدن‌ (باخار), کلمات شبیه نيش‌ زدن‌ (باخار) , سوزش‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها