ترجمه Useable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbasu) قابل‌ استفاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصرف‌ كردني‌ , در فارسی : بكار بردني‌.

Useable به چه معناست و Useable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Useable

(elbasu) قابل‌ استفاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbasu) قابل‌ استفاده‌, ترجمه (elbasu) قابل‌ استفاده‌, کلمات شبیه (elbasu) قابل‌ استفاده‌ , مصرف‌ كردني‌ به لاتین , بكار بردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها