ترجمه Usury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رباخواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنزيل‌ خواري‌ , در فارسی : حرام‌ خواري‌.

Usury به چه معناست و Usury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Usury

رباخواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رباخواري‌, ترجمه رباخواري‌, کلمات شبیه رباخواري‌ , تنزيل‌ خواري‌ به لاتین , حرام‌ خواري‌. به لاتین
دانلود فایل ها