خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59073 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59073','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59073 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Usury به فارسی

ترجمه Usury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رباخواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنزيل‌ خواري‌ , در فارسی : حرام‌ خواري‌.

Usury به چه معناست و Usury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Usury

رباخواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رباخواري‌, ترجمه رباخواري‌, کلمات شبیه رباخواري‌ , تنزيل‌ خواري‌ به لاتین , حرام‌ خواري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: