ترجمه Utility Routine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روال‌ سودمند. می باشد

Utility Routine به چه معناست و Utility Routine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utility Routine

روال‌ سودمند. به خارجی , ریشه انگلیسی روال‌ سودمند., ترجمه روال‌ سودمند., کلمات شبیه روال‌ سودمند.
دانلود فایل ها