ترجمه Utilizable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ مصرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ استفاده‌ , در فارسی : مصرف‌ , به فارسی : بكاربري‌.

Utilizable به چه معناست و Utilizable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utilizable

قابل‌ مصرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ مصرف‌, ترجمه قابل‌ مصرف‌, کلمات شبیه قابل‌ مصرف‌ , قابل‌ استفاده‌ به لاتین , مصرف‌ به لاتین , بكاربري‌. خارجی
دانلود فایل ها