ترجمه Utilize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكار گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهره‌برداري‌ كردن‌.

Utilize به چه معناست و Utilize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utilize

بكار گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بكار گرفتن‌, ترجمه بكار گرفتن‌, کلمات شبیه بكار گرفتن‌ , بهره‌برداري‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها