ترجمه Utopianism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصلاحات‌. می باشد

Utopianism به چه معناست و Utopianism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utopianism

اصلاحات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اصلاحات‌., ترجمه اصلاحات‌., کلمات شبیه اصلاحات‌.
دانلود فایل ها