ترجمه Utopianism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msipotu) خيالبافي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌

Utopianism به چه معناست و Utopianism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utopianism

(msipotu) خيالبافي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msipotu) خيالبافي‌, ترجمه (msipotu) خيالبافي‌, کلمات شبیه (msipotu) خيالبافي‌ , تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌ به لاتین
دانلود فایل ها