ترجمه Uzbeg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kabzu می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : kebzu=)از بك‌ , در فارسی : ازبكي‌.

Uzbeg به چه معناست و Uzbeg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uzbeg

(kabzu به خارجی , ریشه انگلیسی (kabzu, ترجمه (kabzu, کلمات شبیه (kabzu , kebzu=)از بك‌ به لاتین , ازبكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها