ترجمه Vacancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ خالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خالي‌ بودن‌.

Vacancy به چه معناست و Vacancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vacancy

جاي‌ خالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ خالي‌, ترجمه جاي‌ خالي‌, کلمات شبیه جاي‌ خالي‌ , خالي‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها