ترجمه Vacate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعط‌يل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خالي‌ كردن‌ , در فارسی : تهي‌ كردن‌ , به فارسی : تخليه‌ كردن‌.

Vacate به چه معناست و Vacate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vacate

تعط‌يل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعط‌يل‌ كردن‌, ترجمه تعط‌يل‌ كردن‌, کلمات شبیه تعط‌يل‌ كردن‌ , خالي‌ كردن‌ به لاتین , تهي‌ كردن‌ به لاتین , تخليه‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها