ترجمه Vacation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ تعط‌يل‌ رفتن‌. می باشد

Vacation به چه معناست و Vacation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vacation

به‌ تعط‌يل‌ رفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ تعط‌يل‌ رفتن‌., ترجمه به‌ تعط‌يل‌ رفتن‌., کلمات شبیه به‌ تعط‌يل‌ رفتن‌.
دانلود فایل ها