ترجمه Vacationist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (renoitacav) مرخصي‌ رونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گشتگر ايام‌ تعط‌يلات‌.

Vacationist به چه معناست و Vacationist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vacationist

(renoitacav) مرخصي‌ رونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (renoitacav) مرخصي‌ رونده‌, ترجمه (renoitacav) مرخصي‌ رونده‌, کلمات شبیه (renoitacav) مرخصي‌ رونده‌ , گشتگر ايام‌ تعط‌يلات‌. به لاتین
دانلود فایل ها