ترجمه Vacuity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلا (alahk) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهي‌ گري‌ , در فارسی : عاري‌ بودن‌ , به فارسی : چيز تهي‌ , سایر ترجمه ها : فضاي‌

Vacuity به چه معناست و Vacuity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vacuity

خلا (alahk) به خارجی , ریشه انگلیسی خلا (alahk), ترجمه خلا (alahk), کلمات شبیه خلا (alahk) , تهي‌ گري‌ به لاتین , عاري‌ بودن‌ به لاتین , چيز تهي‌ خارجی , فضاي‌ در زبان
دانلود فایل ها