ترجمه Vadose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درقشرزمين‌. می باشد

Vadose به چه معناست و Vadose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vadose

درقشرزمين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درقشرزمين‌., ترجمه درقشرزمين‌., کلمات شبیه درقشرزمين‌.
دانلود فایل ها