ترجمه Vagabondism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egadnobagav) ولگردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربدري‌ , در فارسی : بيخانماني‌.

Vagabondism به چه معناست و Vagabondism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vagabondism

(egadnobagav) ولگردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (egadnobagav) ولگردي‌, ترجمه (egadnobagav) ولگردي‌, کلمات شبیه (egadnobagav) ولگردي‌ , دربدري‌ به لاتین , بيخانماني‌. به لاتین
دانلود فایل ها