ترجمه Vagarious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ylsuoiragav) خيالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وهمي‌ , در فارسی : از روي‌ هوي‌ و هوس‌ , به فارسی : واهي‌.

Vagarious به چه معناست و Vagarious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vagarious

(ylsuoiragav) خيالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ylsuoiragav) خيالي‌, ترجمه (ylsuoiragav) خيالي‌, کلمات شبیه (ylsuoiragav) خيالي‌ , وهمي‌ به لاتین , از روي‌ هوي‌ و هوس‌ به لاتین , واهي‌. خارجی
دانلود فایل ها