ترجمه Vagrant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ اواره‌ و ولگرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربدر , در فارسی : اوباش‌.

Vagrant به چه معناست و Vagrant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vagrant

ادم‌ اواره‌ و ولگرد به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ اواره‌ و ولگرد, ترجمه ادم‌ اواره‌ و ولگرد, کلمات شبیه ادم‌ اواره‌ و ولگرد , دربدر به لاتین , اوباش‌. به لاتین
دانلود فایل ها