ترجمه Vain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيهوده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عبث‌ , در فارسی : بيفايده‌ , به فارسی : باط‌ل‌ , سایر ترجمه ها : پوچ‌ ناچيز , جزيي‌ , تهي‌

Vain به چه معناست و Vain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vain

بيهوده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيهوده‌, ترجمه بيهوده‌, کلمات شبیه بيهوده‌ , عبث‌ به لاتین , بيفايده‌ به لاتین , باط‌ل‌ خارجی , پوچ‌ در زبان , ناچيزانگلیسی , جزيي‌ , تهي‌
دانلود فایل ها