ترجمه Valence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارزايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌رفيت‌ , در فارسی : واحد ظ‌رفيت‌ , به فارسی : ظ‌رفيت‌ شيميايي‌ , سایر ترجمه ها : بنيان‌

Valence به چه معناست و Valence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valence

ارزايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارزايي‌, ترجمه ارزايي‌, کلمات شبیه ارزايي‌ , ظ‌رفيت‌ به لاتین , واحد ظ‌رفيت‌ به لاتین , ظ‌رفيت‌ شيميايي‌ خارجی , بنيان‌ در زبان
دانلود فایل ها