ترجمه Valentine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معشوقه‌اي‌ كه‌ در روز 41 فوريه‌ برگزيده‌ شود(روز مزبور می باشد

Valentine به چه معناست و Valentine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valentine

معشوقه‌اي‌ كه‌ در روز 41 فوريه‌ برگزيده‌ شود(روز مزبور به خارجی , ریشه انگلیسی معشوقه‌اي‌ كه‌ در روز 41 فوريه‌ برگزيده‌ شود(روز مزبور, ترجمه معشوقه‌اي‌ كه‌ در روز 41 فوريه‌ برگزيده‌ شود(روز مزبور, کلمات شبیه معشوقه‌اي‌ كه‌ در روز 41 فوريه‌ برگزيده‌ شود(روز مزبور
دانلود فایل ها