ترجمه Valetdechambre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشخدمت‌ مخصوص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوكر مخصوص‌.

Valetdechambre به چه معناست و Valetdechambre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valetdechambre

پيشخدمت‌ مخصوص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشخدمت‌ مخصوص‌, ترجمه پيشخدمت‌ مخصوص‌, کلمات شبیه پيشخدمت‌ مخصوص‌ , نوكر مخصوص‌. به لاتین
دانلود فایل ها