ترجمه Valiant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهمتن‌. می باشد

Valiant به چه معناست و Valiant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valiant

تهمتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تهمتن‌., ترجمه تهمتن‌., کلمات شبیه تهمتن‌.
دانلود فایل ها