ترجمه Valid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتبار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موثر.

Valid به چه معناست و Valid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valid

اعتبار به خارجی , ریشه انگلیسی اعتبار, ترجمه اعتبار, کلمات شبیه اعتبار , موثر. به لاتین
دانلود فایل ها