ترجمه Validity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitadilav) اعتبار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاييد , در فارسی : تصديق‌ , به فارسی : تنفيذ , سایر ترجمه ها : درستي‌

Validity به چه معناست و Validity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Validity

(noitadilav) اعتبار به خارجی , ریشه انگلیسی (noitadilav) اعتبار, ترجمه (noitadilav) اعتبار, کلمات شبیه (noitadilav) اعتبار , تاييد به لاتین , تصديق‌ به لاتین , تنفيذ خارجی , درستي‌ در زبان
دانلود فایل ها