خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59214 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59214','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59214 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valor به فارسی

ترجمه Valor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rolav) دليري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شجاعت‌ , در فارسی : دلاوري‌ , به فارسی : ارزش‌ شخصي‌ و اجتماعي‌

Valor به چه معناست و Valor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valor

(rolav) دليري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rolav) دليري‌, ترجمه (rolav) دليري‌, کلمات شبیه (rolav) دليري‌ , شجاعت‌ به لاتین , دلاوري‌ به لاتین , ارزش‌ شخصي‌ و اجتماعي‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: