ترجمه Valour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارزش‌ مادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهميت‌.

Valour به چه معناست و Valour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valour

ارزش‌ مادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارزش‌ مادي‌, ترجمه ارزش‌ مادي‌, کلمات شبیه ارزش‌ مادي‌ , اهميت‌. به لاتین
دانلود فایل ها