ترجمه Value در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدرداني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرامي‌ داشتن‌.

Value به چه معناست و Value یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Value

قدرداني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدرداني‌ كردن‌, ترجمه قدرداني‌ كردن‌, کلمات شبیه قدرداني‌ كردن‌ , گرامي‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها