خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59236 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59236','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59236 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valve به فارسی

ترجمه Valve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريچه‌ , در فارسی : لامپ‌.

Valve به چه معناست و Valve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valve

شير به خارجی , ریشه انگلیسی شير, ترجمه شير, کلمات شبیه شير , دريچه‌ به لاتین , لامپ‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: