ترجمه Valve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريچه‌ , در فارسی : لامپ‌.

Valve به چه معناست و Valve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valve

شير به خارجی , ریشه انگلیسی شير, ترجمه شير, کلمات شبیه شير , دريچه‌ به لاتین , لامپ‌. به لاتین
دانلود فایل ها