خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59243 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59243','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59243 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vamp به فارسی

ترجمه Vamp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساز تنهازدن‌ (همراه‌ بااواز يا رقص‌)

Vamp به چه معناست و Vamp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vamp

زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدن‌, ترجمه زدن‌, کلمات شبیه زدن‌ , ساز تنهازدن‌ (همراه‌ بااواز يا رقص‌) به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: