ترجمه Vanish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپديد شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيب‌ شدن‌ , در فارسی : (اواشناسي‌) بخش‌ ضعيف‌ ونهايي‌

Vanish به چه معناست و Vanish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vanish

ناپديد شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناپديد شدن‌, ترجمه ناپديد شدن‌, کلمات شبیه ناپديد شدن‌ , غيب‌ شدن‌ به لاتین , (اواشناسي‌) بخش‌ ضعيف‌ ونهايي‌ به لاتین
دانلود فایل ها