ترجمه Vaporizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخارساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ پودر يا ذرات‌ ريز دراورنده‌.

Vaporizer به چه معناست و Vaporizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vaporizer

بخارساز به خارجی , ریشه انگلیسی بخارساز, ترجمه بخارساز, کلمات شبیه بخارساز , بصورت‌ پودر يا ذرات‌ ريز دراورنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها