ترجمه Vapour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ropav) بخار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دمه‌ , در فارسی : مه‌ , به فارسی : تبخير كردن‌ يا شدن‌ , سایر ترجمه ها : بخور

Vapour به چه معناست و Vapour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vapour

(ropav) بخار به خارجی , ریشه انگلیسی (ropav) بخار, ترجمه (ropav) بخار, کلمات شبیه (ropav) بخار , دمه‌ به لاتین , مه‌ به لاتین , تبخير كردن‌ يا شدن‌ خارجی , بخور در زبان
دانلود فایل ها