ترجمه Variable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير پذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متغير , در فارسی : بي‌ قرار , به فارسی : بي‌ ثبات‌.

Variable به چه معناست و Variable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variable

تغيير پذير به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير پذير, ترجمه تغيير پذير, کلمات شبیه تغيير پذير , متغير به لاتین , بي‌ قرار به لاتین , بي‌ ثبات‌. خارجی
دانلود فایل ها