ترجمه Variant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغاير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوناگون‌ , در فارسی : مختلف‌ , به فارسی : متغير.

Variant به چه معناست و Variant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variant

مغاير به خارجی , ریشه انگلیسی مغاير, ترجمه مغاير, کلمات شبیه مغاير , گوناگون‌ به لاتین , مختلف‌ به لاتین , متغير. خارجی
دانلود فایل ها